Pomoc i wsparcie

Bug reporting and feedback

Dreams is still in active development, so you may encounter bugs or have some questions about how things work.

We’d love to hear your feedback and are happy to respond to your queries. To report errors, ask a Molecule and connect with other users, head over to our feedback portal at feedback.indreams.me.

Informacje w kółku

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.