Wpraw w ruch wodospad!

  • Stwórz rzeźbę wodospadu i włącz przyciąganie do powierzchni Siatka do krawędzi.
  • Namaluj pociągnięcie od góry do dołu.
  • Kliknij R3, by włączyć upływ czasu, i cofnij skupienie obrazu.
  • Na stronie animacji Klaps menu regulacji pociągnięcia zwiększ prędkość odtwarzania i przesunięcie w czasie.
  • Na stronie duplikatów Klonuj wybierz „Na płaszczyźnie” i zmniejsz rozproszenie Podwójna strzałka – zachód / wschód.
  • Rozpocznij nowy malunek i wyłącz przyciąganie do powierzchni Siatka do krawędzi.
  • Na stronie efektów Smarowanie farbą zwiększ odparowanie Kubek i dodaj do podstawy mgłę Mgła.
Informacje w kółku

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.