Jak dodawać etykiety

  • Nowe, niezapisane dzieło:
  • Rozegraj Tryb rozgrywki lub obejrzyj Widoczne w VR, aby przetestować.
  • W trybie edycji Ołówek naciśnij Opcje (alternatywna) i wybierz Szybki zapis.
  • Wybierz typ i kategorię. Wybierz etykietę.
  • Ptaszek, aby potwierdzić.
  • Nazwij dzieło, aby zakończyć zapisywanie.
  • Istniejące dzieło:
  • Otwórz okładkę dzieła.
  • Naciśnij Przycisk krzyżyk na opcji „Ustaw zgodność z VR i kontrolerem”.
  • Wybierz etykietę. Ptaszek, aby potwierdzić.
Informacje w kółku

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.