Jak dodawać etykiety

Przydatne samouczki Media Molecule!

  • Nowe, niezapisane dzieło:
  • Rozegraj lub obejrzyj w VR, aby przetestować.
  • W trybie edycji naciśnij i wybierz .
  • Wybierz typ i kategorię. Wybierz etykietę.
  • , aby potwierdzić.
  • Nazwij dzieło, aby zakończyć zapisywanie.
  • Istniejące dzieło:
  • Otwórz okładkę dzieła.
  • Naciśnij na opcji „Ustaw zgodność z VR i kontrolerem”.
  • Wybierz etykietę. , aby potwierdzić.

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.