Zremiksuj dzieła i użyj geologii

  • Remiks to nowa wersja dzieła. Można ją zmieniać, nie wpływając na oryginał.
  • Aby remiksować dzieło, wybierz „remiks” Remiks na okładce.
  • Jeśli opcja „remiks” Remiks nie wyświetla się, oznacza to, że dzieło nie może być remiksowane.
  • Przewiń w prawo za pomocą Prawy drążek na okładce dzieła, by zobaczyć jego genealogię.
  • Genealogia informuje o zawartości dzieła i jego historii, w tym o remiksach.
Informacje w kółku

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.