Zremiksuj dzieła i użyj geologii

Przydatne samouczki Media Molecule!

  • Remiks to nowa wersja dzieła. Można ją zmieniać, nie wpływając na oryginał.
  • Aby remiksować dzieło, wybierz „remiks” na okładce.
  • Jeśli opcja „remiks” nie wyświetla się, oznacza to, że dzieło nie może być remiksowane.
  • Przewiń w prawo za pomocą na okładce dzieła, by zobaczyć jego genealogię.
  • Genealogia informuje o zawartości dzieła i jego historii, w tym o remiksach.

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.