Zapisz nowe dzieło

  • Wybierz obiekt i naciśnij „zapisz jako nowe dzieło” Szybki zapis.
  • Nadaj mu odpowiednią kategorię i nazwę.
  • Po powrocie do głównej scenerii możliwa będzie edycja źródła Podgląd, gdy obiekt zostanie wybrany w scenerii.
  • (Działa tylko wówczas, gdy jesteś właścicielem scenerii i elementu).
  • Sprawdź punkt chwytu Początek i wyrównanie do siatki nowego elementu.
  • Korzystaj z trybu aktualizacji Aktualizuj, by na bieżąco zapisywać zmiany w swoim elemencie.
  • Ustaw go na automatyczną aktualizację Automatyczna aktualizacja, jeśli ufasz, że wszystkie przyszłe zmiany będą potrzebne.
  • Pamiętaj – jeśli chcesz, żeby zmiany dotyczyły wszystkich egzemplarzy, zaktualizuj źródło.
Informacje w kółku

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.