Zrozum elementy, sceny, marzenia i kolekcje

Przydatne samouczki Media Molecule!

  • Elementy to pojedyncze części składające się na scenerie.
  • Sceneria jest odrębną przestrzenią, w której toczy się rozgrywka.
  • Marzenia to połączone ze sobą scenerie.
  • Umieszczenie scenerii w marzeniu sprawia, że jest ona widoczna w surfingu po marzeniach.
  • Elementów nie można umieszczać w marzeniach, ale można grupować je w kolekcje.
  • Kolekcje to specjalnie przygotowane zestawy elementów, scenerii, marzeń i innych kolekcji.

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.