Używaj funkcji czujnika ruchu aby kontrolować chochlika

 • Delikatnie przechylaj i obracaj kontroler, by przesuwać chochlika.
 • Przytrzymaj przycisk Przycisk OPTIONS, by skalibrować chochlika.
 • Naciśnij do końca R2, by chwycić obiekt.
 • Naciśnij lekko R2, by precyzyjnie przesunąć obiekt.
 • Skorzystaj z Lewy drążek, by poruszać się po scenerii.
 • Przytrzymaj L1 i skorzystaj z Lewy drążek, by poruszać się na boki.
 • Rozglądaj się za pomocą Prawy drążek.
 • Użyj Lewy drążek i Prawy drążek jednocześnie, by latać po scenerii.
 • Chwytaj obiekty za pomocą R2 i przesuwaj je za pomocą Lewy drążek i Prawy drążek.
 • Chwyć obiekt za pomocą R1, by skorzystać z chwytkamery.
 • Posługując się chwytkamerą, przesuń Lewy drążek w górę lub w dół, by przybliżyć lub oddalić widok. Obracaj go za pomocą Prawy drążek.
 • Przytrzymaj L1 i wciśnij R1 na obiekcie, by szybko przenieść się do niego.
 • Podczas używania chwytkamery możesz też używać funkcji czujnika ruchu, by przechylać scenerię względem chochlika.
Informacje w kółku

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.