Używaj funkcji czujnika ruchu aby kontrolować chochlika

 • Delikatnie przechylaj i obracaj kontroler, by przesuwać chochlika.
 • Przytrzymaj przycisk , by skalibrować chochlika.
 • Naciśnij do końca , by chwycić obiekt.
 • Naciśnij lekko , by precyzyjnie przesunąć obiekt.
 • Skorzystaj z , by poruszać się po scenerii.
 • Przytrzymaj i skorzystaj z , by poruszać się na boki.
 • Rozglądaj się za pomocą .
 • Użyj i jednocześnie, by latać po scenerii.
 • Chwytaj obiekty za pomocą i przesuwaj je za pomocą i .
 • Chwyć obiekt za pomocą , by skorzystać z chwytkamery.
 • Posługując się chwytkamerą, przesuń w górę lub w dół, by przybliżyć lub oddalić widok. Obracaj go za pomocą .
 • Przytrzymaj i wciśnij na obiekcie, by szybko przenieść się do niego.
 • Podczas używania chwytkamery możesz też używać funkcji czujnika ruchu, by przechylać scenerię względem chochlika.

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.