Skorzystaj z narzędzia szczegółowości rzeźby!

  • Wybierz narzędzie szczegółowości rzeźby .
  • Wciskaj , najeżdżając na rzeźby, aby zmniejszyć ich szczegółowość.
  • Przełączaj pomiędzy zwiększaniem a zmniejszaniem szczegółowości /.
  • Kolor niebieski oznacza większą luźność i mniejszy koszt.
  • Kolor czerwony oznacza mniejszą luźność i wyższy koszt.
  • Sprawdź każdą z istniejących rzeźb.

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.