Użyj gadżetu śledzenia ręki/kamery

  • Wybierz śledzenie głowy/kamery Gadżet głowy z menu ekwipunku gracza Ekwipunek gracza za pomocą Przycisk krzyżyk.
  • Umieść śledzenie głowy/kamery, wciskając R2.
  • Naciśnij L1+Przycisk kwadrat na gadżecie, by otworzyć jego menu regulacji.
  • Na stronie ustawień kursora patrzenia Początek włącz kursor patrzenia Kursor patrzenia.
  • W menu czujników i wejść Strefa uruchamiania wybierz za pomocą Przycisk krzyżyk czujnik kursora patrzenia Kursor VR.
  • Przytrzymaj L1, by włączyć przyciąganie do powierzchni. Naciśnij R2 na obiekcie, by umieścić gadżet.
  • Naciśnij L1+Przycisk krzyżyk na wihajstrze, by skupić na nim obraz.
  • Naciśnij L1+Przycisk kółko, by cofnąć skupienie obrazu.
Informacje w kółku

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.