Podstawy

Podstawy gestów kontrolera ruchu w Dreams.

Wyjaśnienie terminów „główny” i „dodatkowy”.

Wybierz lewo- lub praworęczność za pomocą kontrolerów ruchu.

Kalibracja chochlików za pomocą kontrolerów ruchu.

Korzystanie z menu trybów za pomocą kontrolerów ruchu.

Ustawienie zasięgu chochlików za pomocą kontrolerów ruchu.

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.