Zasięg chochlików

Czasem podczas pracy twoje chochliki nie mogą czegoś dosięgnąć albo są zbyt małe lub duże w porównaniu do twojego dzieła.

Aby pilnować, by chochliki miały odpowiedni rozmiar, najedź na dowolną stronę przedmiotu, nad którym pracujesz, i równocześnie wciśnij Naciśnięcie przycisku przyciski Move na obu kontrolerach Główny kontroler ruchu + Dodatkowy kontroler ruchu Przycisk Move.

Aby zresetować zasięg chochlików, wciśnij i przytrzymaj Przytrzymanie przycisku przycisk T na dodatkowym kontrolerze Dodatkowy kontroler ruchu Przycisk T, by wyświetlić menu, i za pomocą przycisku T na kontrolerze głównym Główny kontroler ruchu Przycisk T wybierz zasięg chochlików 1:1 Skala chochlika 1:1.

Informacje w kółku

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.