Zasięg chochlików

Czasem podczas pracy twoje chochliki nie mogą czegoś dosięgnąć albo są zbyt małe lub duże w porównaniu do twojego dzieła.

Imp Reach

Aby pilnować, by chochliki miały odpowiedni rozmiar, najedź na dowolną stronę przedmiotu, nad którym pracujesz, i równocześnie wciśnij przyciski Move na obu kontrolerach + .

Aby zresetować zasięg chochlików, wciśnij i przytrzymaj przycisk T na dodatkowym kontrolerze , by wyświetlić menu, i za pomocą przycisku T na kontrolerze głównym wybierz zasięg chochlików 1:1 .

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.