Menu trybów

Przez większość czasu menu trybów jest schowane przed twoim wzrokiem.

Mode Menus

Aby otworzyć menu trybu, wciśnij i przytrzymaj przycisk T na kontrolerze dodatkowym .

Po otwarciu menu najedź na wybrany przycisk i naciśnij X na kontrolerze głównym , by go wybrać.

Aby zamknąć menu, po prostu puść przycisk T na kontrolerze dodatkowym .

Następny: Zasięg chochlików

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.