Główny i dodatkowy

Terminy główny i dodatkowy odnoszą się do kontrolerów ruchu i chochlików, aby wiadomo było, o którym kontrolerze ruchu i chochliku w danej chwili mowa.

Primary & Secondary

Określenia kontroler główny używamy do oznaczenia kontrolera ruchu znajdującego się w twojej dominującej ręce – prawej, jeśli w ustawieniach twoją ręką dominującą jest prawa, a lewej, jeśli ustawiono lewą. Jego ikona to .

Określenia kontroler dodatkowy używamy w odniesieniu do kontrolera ruchu, który znajduje się w ręce niedominującej – lewej, jeśli w ustawieniach twoją ręką dominującą jest prawa, a prawej, jeśli ustawiono lewą. Jego ikona to .

Kiedy mowa o przycisku na kontrolerze głównym lub dodatkowym, chodzi o dany przycisk na tym właśnie kontrolerze. Czyli np. „Główny X ” oznacza przycisk X na głównym kontrolerze .

Główny chochlik to ten, który przypisany jest do kontrolera głównego. To ten z twarzą.

Dodatkowy chochlik oznacza tego, który przypisany jest do kontrolera dodatkowego. Ten nie posiada twarzy.

Następny: Ręka dominująca

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.