Dostosuj poziom przenikania

Korzystając w trybie rzeźbienia z narzędzia, które pozwala na przenikanie, możesz dynamicznie dostosować poziom przenikania.

Przytrzymaj Przytrzymanie przycisku przycisk kwadrat na kontrolerze dodatkowym Dodatkowy kontroler ruchu Przycisk kwadrat.

Przekręć kontroler dodatkowy Przekręcenie kontrolera ruchu 2 w stronę przeciwną do kontrolera głównego Główny kontroler ruchu, by zwiększyć poziom przenikania.

Przekręć kontroler dodatkowy Przekręcenie kontrolera ruchu 2 w kierunku kontrolera głównego Główny kontroler ruchu, by zmniejszyć poziom przenikania.

Następny: Dostosuj poziom luźności
Informacje w kółku

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.