Dostosuj poziom luźności

Korzystając w trybie rzeźbienia z narzędzia, które pozwala na luźność, możesz dynamicznie dostosować poziom luźności.

Wciśnij i przytrzymaj Przytrzymanie przycisku przycisk X na kontrolerze dodatkowym Dodatkowy kontroler ruchu Przycisk krzyżyk.

Przekręć kontroler dodatkowy Przekręcenie kontrolera ruchu 2 w stronę przeciwną do kontrolera głównego Główny kontroler ruchu, by zwiększyć poziom luźności.

Przekręć kontroler dodatkowy Przekręcenie kontrolera ruchu 2 w kierunku kontrolera głównego Główny kontroler ruchu, by zmniejszyć poziom luźności.

Następny: Przełącz rodzaj luźności
Informacje w kółku

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.