Krótkotrwałe przełączenie na narzędzie przesuwania

W trybie rzeźbienia lub malowania podczas korzystania z narzędzi tworzenia (np. umieszczania kształtu, plamek pędzla itp.) możesz przejściowo włączyć narzędzie przesuwania.

Przytrzymaj Przytrzymanie przycisku przycisk trójkąt na kontrolerze dodatkowym Dodatkowy kontroler ruchu Przycisk trójkąt.

Dopóki go trzymasz Dodatkowy kontroler ruchu Przycisk trójkąt, operować będziesz narzędziem przesuwania.

Następny: Włącz formowanie
Informacje w kółku

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.