Zgnieć i wyciągnij (formowanie)

Włącz formowanie, stykając ze sobą kule obu kontrolerów Zetknięcie kontrolerów ruchu kulami.

Przesuń kontrolery Główny kontroler ruchu Dodatkowy kontroler ruchu, spłaszczając kształt tak, by został z niego jedynie biały kontur.

Wciśnij Naciśnięcie przycisku przycisk T na kontrolerze dodatkowym Dodatkowy kontroler ruchu Przycisk T, by ustawić kształt.

Przytrzymaj Przytrzymanie przycisku przycisk T na kontrolerze głównym Główny kontroler ruchu Przycisk T i przesuń kontroler główny Główny kontroler ruchu, aby wyciągnąć kształt.

To technika użyteczna przy tworzeniu budynków. Użyj opcji zachowaj pion, by zapobiec obrotom.

Następny: Obracanie
Informacje w kółku

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.