Nieprzezroczystość (plamki pędzla, rysowanie plamek, szeregowanie plamek)

Zmieniaj nieprzezroczystość plamek.

Weź narzędzie plamek pędzla, rysowania plamek lub ich szeregowania, a następnie przytrzymaj Przytrzymanie przycisku przycisk kwadrat na kontrolerze dodatkowymDodatkowy kontroler ruchu Przycisk kwadrat.

Przekręć kontroler dodatkowy Przekręcenie kontrolera ruchu 2 w kierunku kontrolera głównego, aby plamki były bardziej przezroczyste, a w stronę przeciwną do kontrolera głównego, by stały się nieprzezroczyste.

Następny: Szeroki pędzel (pokrywanie, styl i efekty)
Informacje w kółku

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.