Poziom (pokrywanie, styl i efekty)

To jak dostosowywanie przepływu w aerografie.

Wybierz narzędzie pokrywania, stylu lub efektów, a następnie przytrzymaj Przytrzymanie przycisku przycisk kwadrat na kontrolerze dodatkowym Dodatkowy kontroler ruchu Przycisk kwadrat.

Przekręć kontroler dodatkowy Przekręcenie kontrolera ruchu 2, aby zwiększać lub zmniejszać poziom.

Możesz wtedy natychmiastowo zastosować go na wielu obiektach. Użyj przycisku T na kontrolerze głównym Główny kontroler ruchu Przycisk T, by nanosić tak jak poprzednio.

Im wyższy poziom, tym więcej danego narzędzia jest dodawane (lub usuwane) i na odwrót.

Informacje w kółku

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.