Przełącz tryb przenikania

Umieszczając kształty, przycinając lub wycinając w trybie rzeźbienia, możesz w dowolnej chwili przełączać pomiędzy łagodnym a ostrym przenikaniem.

Przytrzymaj Przytrzymanie przycisku przycisk kwadrat na kontrolerze dodatkowym Dodatkowy kontroler ruchu Przycisk kwadrat.

Następnie wciśnij Naciśnięcie przycisku przycisk trójkąt na kontrolerze głównym Główny kontroler ruchu Przycisk trójkąt, by przełączać między tymi rodzajami przenikania.

Następne: Dostosuj poziom przenikania
Informacje w kółku

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.