Ruch

Aby twoja lalka się poruszała, naciśnij i przytrzymaj przycisk T na kontrolerze dodatkowym oraz przechyl kontroler dodatkowy , aby nią kierować.

Movement

Następny: Przesuwanie kamery

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.