Wielokrotne klonowanie klon do klona

Wielokrotne klonowanie klon do klona daje ci liczne klony pojawiające się pomiędzy oryginalnym obiektem i pierwszym klonem.

Naciśnij i przytrzymaj Przytrzymanie przycisku przycisk trójkąt na kontrolerze dodatkowym Dodatkowy kontroler ruchu Przycisk trójkąt.

Najedź głównym chochlikiem Główny kontroler ruchu Chochlik na obiekt, który chcesz sklonować, i chwyć go przyciskiem T na kontrolerze głównym Główny kontroler ruchu Przycisk T.

Trzymaj dalej przycisk T na kontrolerze głównym Główny kontroler ruchu Przycisk T, ale pamiętaj, aby puścić przycisk trójkąt na kontrolerze dodatkowym Dodatkowy kontroler ruchu Przycisk trójkąt gdy tylko stworzysz klona, inaczej kolejna instrukcja nie zadziała.

Naciśnij Naciśnięcie przycisku przycisk kwadrat na kontrolerze głównym Główny kontroler ruchu Przycisk kwadrat, a pomiędzy obiektem i pierwszym klonem pojawi się nowy klon.

Naciśnij Naciśnięcie przycisku przycisk kwadrat na kontrolerze głównym Główny kontroler ruchu Przycisk kwadrat tyle razy, ile chcesz, aby zwiększyć liczbę klonów.

Naciśnij Naciśnięcie przycisku przycisk trójkąt na kontrolerze głównym Główny kontroler ruchu Przycisk trójkąt, aby zmniejszyć liczbę klonów.

Przesuwaj kontroler główny Główny kontroler ruchu, a zobaczysz, że możesz zmieniać dystans i orientację pomiędzy klonami.

Puść przycisk T na kontrolerze głównym Główny kontroler ruchu Przycisk T, aby umieścić klony.

Następny: Wybieranie i cofanie wyboru
Informacje w kółku

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.