Szybki ruch

Aby naprawdę szybko się poruszać, najedź na obiekt głównym chochlikiem Główny kontroler ruchu Chochlik.

Naciśnij i przytrzymaj Przytrzymanie przycisku przycisk trójkąt na kontrolerze dodatkowym Dodatkowy kontroler ruchu Przycisk trójkąt.

Następnie naciśnij Naciśnięcie przycisku przycisk Move na kontrolerze głównym Główny kontroler ruchu Przycisk Move.

Następny: Chwytanie, przesuwanie, obracanie
Informacje w kółku

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.