Odwracanie

Możesz szybko skierować obiekt w dowolną stronę, odwracając go.

Najpierw chwyć obiekt. Trzymając go, naciśnij i przytrzymaj Przytrzymanie przycisku przycisk kwadrat na kontrolerze dodatkowym Dodatkowy kontroler ruchu Przycisk kwadrat.

Pojawią się cztery niebieskie strzałki, oznaczające kierunki odwrócenia.

Przesuń (szybko) kontroler dodatkowy Przesunięcie kontrolera ruchu 2 w dowolnym kierunku w kierunku, w którym chcesz odwrócić obiekt – w górę, dół, lewo lub prawo.

Następny: Usuń
Informacje w kółku

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.