Prostowanie

Kiedy przesuwasz i obracasz różne rzeczy ręcznie, czasem stają się nieco rozchwiane.

Gdy tak się stanie, możesz je wyprostować. Jeśli masz włączoną siatkę, zostaną przyciągnięte do siatki. Jeśli nie, zostaną przyciągnięte do najbliższego właściwego kąta.

Po prostu chwyć obiekt przyciskiem T na kontrolerze głównym Główny kontroler ruchu Przycisk T i naciśnij Naciśnięcie przycisku przycisk trójkąt na kontrolerze głównym Główny kontroler ruchu Przycisk trójkąt.

Następny: Skalowanie
Informacje w kółku

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.