Ponów

Aby ponowić cofniętą czynność, zwyczajnie przechyl lub przekręć kontroler główny w prawo Nachyl główny kontroler ruchu w prawo Przekręcenie kontrolera ruchu 1 w prawo i naciśnij przycisk kwadrat na kontrolerze głównym Główny kontroler ruchu Przycisk kwadrat.

Następne: Klonowanie
Informacje w kółku

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.