Skalowanie

Aby przeskalować obiekt, czyli uczynić go większym lub mniejszym, najpierw trzeba go chwycić.

Trzymając obiekt, naciśnij i przytrzymaj Przytrzymanie przycisku przycisk kółko na kontrolerze dodatkowym Dodatkowy kontroler ruchu Przycisk kółko.

Następnie przekręć kontroler dodatkowy Przekręcenie kontrolera ruchu 2 w lewo lub prawo.

Następny: Odwracanie
Informacje w kółku

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.