Skupienie obrazu

Skupienie obrazu pozwala wejść do wnętrza grupy, rzeźby lub malunku, aby je edytować.

Jest szczególnie użyteczne w przypadku grup, gdyż można edytować indywidualne elementy w ramach grupy bez konieczności rozgrupowywania ich.

Najedź na grupę głównym chochlikiem Główny kontroler ruchu Chochlik.

Naciśnij i przytrzymaj Przytrzymanie przycisku przycisk trójkąt na kontrolerze dodatkowym Dodatkowy kontroler ruchu Przycisk trójkąt.

Następnie naciśnij przycisk X na kontrolerze głównym Główny kontroler ruchu Przycisk krzyżyk.

Następny: Cofnij skupienie
Informacje w kółku

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.