Cofnięcie skupienia

Cofnięcie skupienia sprawia, że wychodzisz z grupy, rzeźby czy malunku, na których zastosowano skupienie obrazu.

Naciśnij i przytrzymaj Przytrzymanie przycisku przycisk trójkąt na kontrolerze dodatkowym Dodatkowy kontroler ruchu Przycisk trójkąt.

Następnie naciśnij przycisk kółko na kontrolerze głównym Główny kontroler ruchu Przycisk kółko.

Następny: Przesuwanie wideo samouczka
Informacje w kółku

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.