Wybieranie i cofanie wyboru

Czasem chcemy wybrać obiekty, aby przeprowadzić takie operacje jak edycja rzeźby, grupowanie obiektów czy przesuwanie ich razem.

Aby coś wybrać, po prostu najedź na to głównym chochlikiem Główny kontroler ruchu Chochlik i naciśnij przycisk X na kontrolerze głównym Główny kontroler ruchu Przycisk krzyżyk.

Możesz poznać, gdy coś jest wybrane, po animowanym konturze z kresek.

Cofanie wyboru działa tak samo – po prostu najedź na wybrany element głównym chochlikiem Główny kontroler ruchu Chochlik i naciśnij przycisk X na kontrolerze głównym Główny kontroler ruchu Przycisk krzyżyk.

Aby wybrać kilka obiektów, możesz to zrobić po kolei albo wybrać kilka obiektów jednocześnie.

Żeby to zrobić, wybierz pierwszy obiekt, ale nie puszczaj przycisku X na kontrolerze głównym Główny kontroler ruchu Przycisk krzyżyk. Następnie przesuń głównym chochlikiem Główny kontroler ruchu Chochlik po kolejnych obiektach, wciąż trzymając Przytrzymanie przycisku przycisk X na kontrolerze głównym Główny kontroler ruchu Przycisk krzyżyk.

Aby cofnąć wybór kilku obiektów, znów możesz to zrobić pojedynczo albo cofnąć wybór kilku obiektów jednocześnie.

Po prostu cofnij wybór pierwszego obiektu, nie puszczając przycisku X na kontrolerze głównym Główny kontroler ruchu Przycisk krzyżyk, i przesuń głównym chochlikiem Główny kontroler ruchu Chochlik po większej liczbie obiektów, wciąż trzymając Przytrzymanie przycisku przycisk X na kontrolerze głównym Główny kontroler ruchu Przycisk krzyżyk.

Aby cofnąć wybór wszystkiego, co jest obecnie wybrane w scenerii, po prostu naciśnij przycisk kółko na kontrolerze głównym Główny kontroler ruchu Przycisk kółko.

Następny: Skupienie
Informacje w kółku

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.