Przybliżanie

Aby przybliżyć się do swojego dzieła, przytrzymaj Przytrzymanie przycisku przyciski Move na obu kontrolerach Główny kontroler ruchu + Dodatkowy kontroler ruchu Przycisk Move i oddal od siebie kontrolery Odsunięcie kontrolerów ruchu od siebie.

Aby się oddalić, przytrzymaj Przytrzymanie przycisku przyciski Move na obu kontrolerach Główny kontroler ruchu + Dodatkowy kontroler ruchu Przycisk Move i zbliż kontrolery do siebie Przesunięcie obu kontrolerów ruchu do siebie.

Następny: Ruch chwytkamery
Informacje w kółku

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.