Tryb montażu

Zmień tryb

Linie pomocnicze

Użyteczne linie pomocnicze i inne pomoce, które ułatwią ci montaż twoich dzieł, od siatek po precyzyjny ruch i przeróżne inne narzędzia.

Stosuj się do prowadnic

Po włączeniu twoje dzieło będzie stosować się do prowadnic. Po wyłączeniu prowadnice będą ignorowane. Jeśli masz problem z umieszczaniem rzeczy tak, jak chcesz, spróbuj wyłączyć tę opcję.

Przyciąganie do siatki

Chcesz, żeby wszystko było poukładane w schludne rzędy? W takim razie przyciąganie do siatki to narzędzie dla ciebie. Na ekranie pojawi się siatka, która będzie podążać za tobą, kiedy ty będziesz chwytać i przesuwać przedmioty

Kiedy coś przesuniesz, zostanie to przyciągnięte do siatki, a ty zobaczysz dokładną linię odzwierciedlającą tor ruchu. Wszystko to ułatwia schludne układanie przedmiotów

Domyślnie początkiem siatki jest środek scenerii, ale możesz dokonać zmiany, aby był to środek określonego obiektu, naciskając + nad tym obiektem

Jeśli środek został ustawiony na obiekcie, możesz użyć opcji zresetuj siatkę w menu kontekstowym, żeby jej początkiem ponownie stał się środek scenerii

Jeśli chwycisz coś, co nie jest wyrównane do siatki, efekt wizualny zmieni kolor na pomarańczowy. Naciśnij , a obiekt zostanie wyrównany do siatki

Siatka jest zbyt dokładna? Nie dość dokładna? Możesz sprawić, by stała się rzadsza lub gęstsza, za pomocą przycisków po prawej

Spróbuj używać podłoża w połączeniu z siatką, ponieważ będzie ono stale przypominać ci o lokalizacji początku scenerii. Pamiętaj, że podczas korzystania z przyciągania do siatki precyzyjny ruch jest wyłączony.

Chcesz, żeby wszystko było poukładane w schludne rzędy? W takim razie przyciąganie do siatki to narzędzie dla ciebie. Na ekranie pojawi się siatka, która będzie podążać za tobą, kiedy ty będziesz chwytać i przesuwać przedmioty

Kiedy coś przesuniesz, zostanie to przyciągnięte do siatki, a ty zobaczysz dokładną linię odzwierciedlającą tor ruchu. Wszystko to ułatwia schludne układanie przedmiotów

Domyślnie początkiem siatki jest środek scenerii, ale możesz dokonać zmiany, by był to środek określonego obiektu, naciskając na + na nad tym obiektem

Jeśli środek został ustawiony na obiekcie, możesz użyć opcji zresetuj siatkę w menu kontekstowym, żeby jej początkiem ponownie stał się środek scenerii

Jeśli chwycisz coś, co nie jest wyrównane do siatki, efekt wizualny zmieni kolor na pomarańczowy. Naciśnij na , a obiekt zostanie wyrównany do siatki

Siatka jest zbyt dokładna? Nie dość dokładna? Możesz sprawić, by stała się rzadsza lub gęstsza, za pomocą przycisków po prawej

Spróbuj używać podłoża w połączeniu z siatką, ponieważ będzie ono stale przypominać ci o lokalizacji początku scenerii. Pamiętaj, że podczas korzystania z przyciągania do siatki precyzyjny ruch jest wyłączony.

-Przyciąganie do siatki > Gęstsza

Kliknij, by zmniejszyć przestrzenie pomiędzy kropkami siatki. Klikaj dalej, aż efekt cię zadowoli. Skrót: + .

Kliknij, by zmniejszyć przestrzenie pomiędzy kropkami siatki. Klikaj dalej, aż efekt cię zadowoli.

+Przyciąganie do siatki > Rzadsza

Kliknij, by zwiększyć przestrzenie pomiędzy kropkami siatki. Klikaj dalej, aż efekt cię zadowoli. Skrót: + .

Kliknij, by zwiększyć przestrzenie pomiędzy kropkami siatki. Klikaj dalej, aż efekt cię zadowoli.

Przyciąganie do siatki > Skaluj przy przybliżaniu/oddalaniu Tylko kontrolery ruchu

Po włączeniu siatka automatycznie będzie stawać się gęstsza podczas przybliżania, a rzadsza podczas oddalania.

Zachowuj pion

Użyj tego, żeby każdy przesuwany przez ciebie przedmiot zachowywał pion w odniesieniu do osi Y (góra/dół) w twojej scenerii

Jeśli cokolwiek się przechyla, włącz tę opcję i chwyć przedmiot ponownie, a będzie zachowywał pion.

Zachowuj pion > Kąty proste

Poza zachowywaniem pionu opcja kąty proste pozwala ci obracać obiekty o 90˚, równając do osi Y w twojej scenerii.

Precyzyjny ruch

Jeśli zależy ci na perfekcyjnie dokładnym umieszczaniu przedmiotów, te linie pomocnicze to niezbędne narzędzie. Pomogą ci przesuwać przedmioty w liniach prostych i obracać je w idealnie dobranym stopniu

W przypadku linii prostych opcja ta przyjmuje twój kierunek, bazując na ruchu oraz pozycji kamery, i utrzymuje cię w linii prostej na płaszczyźnie, chyba że celowo się oddalisz

Wybierz precyzyjny ruch, chwyć obiekt za pomocą i przesuwaj chochlika w lewo/prawo dla osi X i w górę/dół dla osi Y. Wychylaj w górę/dół dla osi Z. Nie puszczaj

Poruszając się na danej osi, zobaczysz efekty wizualne w postaci strzałek (czerwonej dla X, zielonej dla Y i niebieskiej dla Z). Jeśli odsuniesz się od osi pod kątem 90˚, kiedy będzie widoczna, aktywujesz inną oś

Przykładowo, jeśli poruszasz się w prawo na osi X i przesuniesz się w górę, aktywujesz oś Y. Możesz teraz poruszać się swobodnie na osiach X i Y, ale na płaszczyźnie wyznaczanej przez białą linię, skręcającą pod kątami prostymi

Jeśli wychylisz do góry, aktywujesz Z. Możesz poruszać się swobodnie, ale osie będą nadawać ci kierunek i natychmiast przylgniesz do płaszczyzny lub osi, kiedy tylko się na niej znajdziesz

Przytrzymaj podczas poruszania się wzdłuż płaszczyzny lub osi, by przypiąć się do tej płaszczyzny lub osi. Przydatną opcją jest również dopasowanie frontów. Pozwala ono wyrównać fronty obiektów, jakby zostały ustawione od linijki

Chwyć obiekt za front, żeby go dopasować. Zacznij poruszać się po wybranej osi. Naciśnij i przytrzymaj , żeby się przypiąć. Teraz odsuń chochlika i najedź na właściwy front obiektu do dopasowania

Zauważ, że po dopasowaniu nastąpi przyciągnięcie. Puść , a twoje obiekty zostaną wyrównane. Być może ta opcja wydaje ci się skomplikowana, ale warto ją opanować! Obracanie jest o wiele łatwiejsze

Tym razem chwyć za pomocą i nie puszczając, wychylaj w lewo/prawo, żeby obracać obiekt. Pojawi się wskaźnik kąta, który pomoże ci uzyskać jak największą precyzję

Możesz też obracać obiekt, poruszając kontrolerem, ale ten sposób nie jest równie dokładny.

Jeśli zależy ci na perfekcyjnie dokładnym umieszczaniu przedmiotów, te linie pomocnicze to niezbędne narzędzie. Pomogą ci przesuwać przedmioty w liniach prostych i obracać je w idealnie dobranym stopniu

W przypadku linii prostych opcja ta przyjmuje twój kierunek, bazując na ruchu oraz pozycji kamery, i utrzymuje cię w linii prostej na płaszczyźnie, chyba że celowo się oddalisz

Wybierz precyzyjny ruch, chwyć obiekt za pomocą na i przesuwaj chochlika w lewo/prawo dla osi X, w górę/dół dla osi Y oraz do przodu/tyłu dla osi Z. Nie puszczaj

Poruszając się na danej osi, zobaczysz efekty wizualne w postaci strzałek (czerwonej dla X, zielonej dla Y i niebieskiej dla Z). Jeśli odsuniesz się od osi pod kątem 90˚, kiedy będzie widoczna, aktywujesz inną oś

Przykładowo, jeśli poruszasz się w prawo na osi X i przesuniesz się w górę, aktywujesz oś Y. Możesz teraz poruszać się swobodnie na osiach X i Y, ale na płaszczyźnie wyznaczanej przez białą linię, skręcającą pod kątami prostymi

Jeśli następnie przesuniesz chochlika do przodu, aktywujesz Z. Możesz poruszać się swobodnie, ale osie będą nadawać ci kierunek i natychmiast przylgniesz do płaszczyzny lub osi, kiedy tylko się na niej znajdziesz

Przytrzymaj na podczas poruszania się wzdłuż płaszczyzny lub osi, by przypiąć się do tej płaszczyzny lub osi. Przydatną opcją jest również dopasowanie frontów. Pozwala ono wyrównać fronty obiektów, jakby zostały ustawione od linijki

Chwyć obiekt za front, żeby go dopasować. Zacznij poruszać się po wybranej osi. Naciśnij i przytrzymaj na , żeby się przypiąć. Teraz odsuń chochlika i najedź na front obiektu do dopasowania

Zauważ, że po dopasowaniu nastąpi przyciągnięcie. Puść na , a twoje obiekty zostaną wyrównane. Być może ta opcja wydaje ci się skomplikowana, ale warto ją opanować

Obracanie jest o wiele łatwiejsze. Po prostu obracaj , trzymając obiekt. Pojawi się wskaźnik kąta, który pomoże ci uzyskać jak największą precyzję.

Precyzyjny ruch > Przestrzeń lokalna

Ta opcja wyrówna osie precyzyjnego ruchu do obiektu, który przesuwasz.

Precyzyjny ruch > Powierzchnia siatki

Ta opcja wyrówna osie precyzyjnego ruchu do siatki.

Oświetlenie studyjne

Kiedy pracujesz nad szczególnie klimatyczną scenerią – ze słabym oświetleniem, mgłą i tak dalej – możesz mieć problemy z widzeniem tego, co robisz. I właśnie wtedy przyda ci się ta opcja

Zapewni ci jasne światło otoczenia i wyłączy wszystkie klimatyczne efekty, dzięki czemu będziesz widzieć na odległość, kolory będą prawidłowe, a kształty nie znikną w cieniach.

Podłoże

Wizualny układ odniesienia, by umożliwić ci śledzenie skali, początku scenerii, a także pozycji i orientacji w przestrzeni scenerii. Po włączeniu kawałek podłoża będzie podążał za tobą

Osie Z i X to najgrubsze białe linie, a początek scenerii to koło. Kwadraty mają powierzchnię 2m² i znikają, kiedy coś chwycisz, żeby uniknąć konfliktu z siatką

Jeśli wybrana jest opcja przyciągania do siatki, podłoże staje się ciemniejsze, by nie myliło się z siatką. Jeśli cokolwiek zachodzi na podłoże, robi się ono bledsze po drugiej stronie, żeby zwrócić na to uwagę.

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.