Tryb malowania

Zmień tryb
  • Flecks
  • Finishes

Twórz malunki za pomocą trójwymiarowych pociągnięć złożonych z połączonych ze sobą plamek Możesz potem wykorzystać je w swoich dziełach albo opublikować oddzielnie jako elementy.

Kiedy przejdziesz do tego trybu, wszystko, co stworzysz, będzie traktowane jako nowy pojedynczy malunek, dopóki nie wybierzesz opcji opuść malunek lub rozpocznij nowy malunek z menu kontekstowego.

Jeśli chcesz edytować istniejący malunek, najedź na niego, naciśnij , żeby go wybrać, a następnie wskaż opcję edytuj malunek w menu kontekstowym. Skrót: + po najechaniu na malunek.

Twórz malunki za pomocą trójwymiarowych pociągnięć złożonych z połączonych ze sobą plamek Możesz potem wykorzystać je w swoich dziełach albo opublikować oddzielnie jako elementy.

Kiedy przejdziesz do tego trybu, wszystko, co stworzysz będzie traktowane jako nowy pojedynczy malunek, dopóki nie wybierzesz opcji opuść malunek lub rozpocznij nowy malunek z menu kontekstowego.

Jeśli chcesz edytować istniejący malunek, najedź na niego, naciśnij na , a następnie wskaż opcję edytuj malunek w menu kontekstowym. Możesz też najechać na malunek i nacisnąć na i na .

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.