Poprawka łącznika / pozycji obiektu / orientacji obiektu może powodować błąd pozy podstawowej

Powoduje to, że kończyna lalki (która miała błędne dane, ponieważ pochodziła ze starej wersji z błędami edytora) ma niespodziewane dane pozycji kończyn – wcześniej niewidoczne, gdyż łączniki nadpisywały je własnymi danymi orientacji.

Istniał błąd polegający na tym, że za pierwszym razem, gdy obiekt przegubowy został zasilony po przesunięciu jego grupy nadrzędnej (na przykład kończyny lalki), użytkownik zauważał, ze obiekt przemieszcza się z oryginalnej pozycji po klatce.

Poprawka przegubu powodem zmiany

Powodowany przez tę poprawkę brak zgodności między pozycją obiektu a danymi orientacji łącznika powinien występować rzadko i wpływać jedynie na domyślne pozycje/pozy obiektów przegubowych. Nie powinien oddziaływać na żadne animacje.

Otwarta strzelanka#

To dosyć złożony przypadek, gdyż układ z błędem jest skomplikowany.

Poprawka danych przegubu dla „Otwartej strzelanki”

Wojny stożków#

Oto interesujący przykład. Wiele osób korzysta z bazowego pliku postaci, którego używają w swoich sceneriach. Chcemy zastosować poprawkę w tym pliku, a następnie zaktualizować sceny, które go używają. Ciekawe, że w tym przypadku w podstawowym pliku „Imp Mech” błąd wydaje się nie występować. A jednak w scenerii poza jest niewłaściwa. Zakładając, że poza podstawowa, którą widzimy w pliku Mech, jest poprawna, przechodzimy i klikamy R2 na wszystkich kończynach, aby przywrócić ich pozycję. Gdy zapiszemy i zaktualizujemy scenerie, nowa poza powinna wszędzie usunąć problem. Gdyby w pliku Mech występował ten sam problem co w scenerii, to zamiast przywracać pozę trzeba byłoby zmienić ją w pliku. Zauważmy, że pozostałe animowane pozy pozostają bez zmian.

Poprawka błędnej pozy bazowej w Wojnach stożków

Malowana baza męska#

Przykład postaci, której dotyczy ten błąd.

Poprawka przegubu głowy dla malowanej bazy męskiej

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.