Zepsute przeguby/animacje

Zepsute przeguby/animacje#

Poprawka różnych błędów związanych z kinetyką inwersji. Obiekty inne niż lalki nie powracają ładnie do oryginalnej pozy lub nie wpisują się w pełni do scenerii, co powoduje błąd jednej klatki, kiedy animacja się zaczyna, lub dziwne sytuacje, w których kinetyka inwersji daje różne rezultaty w różnych klatkach. Problemy powinny być dosyć rzadkie, ale kilka zidentyfikowaliśmy.

Przegub fioletowych spodni#

W tym przykładzie kluczowe klatki animacji kinetyki inwersji mają zastosowaną sprężystość. Powoduje to, że cały układ się rozpada. Rozwiązanie polega na usunięciu sprężystości z tych kluczowych klatek.

Poprawka sprężystości KI fioletowych spodni

Miasto Kaiju#

W tym przykładzie bezczynna animacja w dziwny sposób odtwarza się w tył. Wynika to ze sposobu, w jaki animowana jest noga. Błąd można usunąć, dodając kinetykę inwersji do stopy w błędnych klatkach.

Poprawka animacji w Mieście Kaiju

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.