Różnice punktów kontrolnych pomiędzy różnymi czujnikami kontrolera graczy i NPC

Poprzednio nie rozróżnialiśmy postaci niegrywalnych (NPC) i gracza, jeśli chodzi o logikę odradzania się i punktów kontrolnych. Teraz rozróżniamy. Postacie gracza (którymi można zawładnąć) używać będą punktów kontrolnych, a NPC – nie. NPC po śmierci zawsze odradzać się będą w domyślnych pozycjach.

Może to oczywiście powodować pewne konsekwencje. W podanym przykładzie dajemy postaci gracza 6 czujników kontrolera – wszystkie ustawione są na „zdalne sterowanie”. Żadnym czujnikiem kontrolera nie zawładnięto, a więc postać nie jest traktowana jako postać gracza. Zamiast tego uznawana jest za NPC i odradza się na początku poziomu.

Prometheus#

Aby naprawić, po prostu ustawiamy główny czujnik kontrolera na „do zawładnięcia” i wymuszamy zawładnięcie. Postać jest teraz traktowana jak postać gracza i może wykorzystywać punkty kontrolne.

Poprawka Prometeusza – punkty kontrolne – główne sterowanie do zawładnięcia

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.