Przerywniki filmowe, odradzanie się po śmierci i „czy do zawładnięcia”

W tym przykładzie odkryliśmy, że podczas przerywnika filmowego Zielonego Gościa pojawia się niespodziewany efekt przejścia bokeh. Okazało się, że następuje odrodzenie postaci.

Sprężysta wiosna Zielonego Gościa#

Aby usunąć ten błąd, twórca musi dokonać trywialnej zmiany w zawartości. Czujnik kontrolera Zielonego Gościa powinien być ustawiony na „nie do zawładnięcia” (tryb zawładnięcia / brak na stronie 5). Wtedy jasne będzie, że postać ta jest „postacią niegrywalną”, a więc nie trzeba czekać, aż punkt pojawienia się postaci znajdzie się na ekranie, aby postać się odrodziła. Poprzedni kod pozwalał niezawładniętym (ale możliwym do zawładnięcia) czujnikom kontrolera odradzać się nawet poza ekranem, co powodowało problemy i niespójności.

Poprawka lalki nie do zawładnięcia w przerywniku Zielonego Gościa

Alternatywna poprawka sprężystej wiosny Zielonego Gościa#

Istnieje inna poprawka, nad którą warto się zastanowić. Lalka „umiera”, ponieważ jej klatka kluczowa ustawiona jest na niezderzalną. Powoduje to, że lalka wypada poza poziom i ginie. Rozwiązaniem jest wyłączenie zasilania lalki, kiedy chcemy ją ukryć, a nie wyłączanie widoczności i kolizji. Tak naprawdę to kolizje powodują, że postać przelatuje przez poziom.

Zapobieganie upadkowi lalki ku śmierci w Zielonym Gościu poprzez zasilanie, nie kolizje

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.