Poprawka opóźnienia w uruchamianiu drzwi (połączeń między poziomami)

Zauważyliśmy zerwane połączenie pomiędzy poziomami w „Pig Detective 2”, kiedy gracz próbuje wejść z powrotem do Cowboy Town z Creek. Kieruje ono gracza do miasta, a następnie natychmiast z powrotem do Creek. Gracz trafia w pętlę i nie może wrócić do miasteczka.

Ponowne uruchomienie połączenia miało miejsce we wczesnym dostępie, ale po krótkim opóźnieniu, dzięki czemu gracz mógł się odsunąć przed rozpoczęciem pętli. W korekcie kodu nr 135114 usunęliśmy błąd związany z drzwiami, które nie aktywowały się, jeśli próbowano je aktywować w ciągu 2 sekund od wejścia w scenerię. W związku z tym nie ma już opóźnienia w aktywacji drzwi wyjściowych z Creek.

Po sprawdzeniu tej scenerii gracz trafia do miasteczka i zostaje umieszczony w strefie uruchamiania, która przenosi go z powrotem do Creek. Drzwi, których prosiak detektyw używa, aby wejść do miasteczka, muszą zostać przesunięte poza strefę uruchamiania, która je aktywuje.

Poprawka połączenia poziomu Creek w „Pig Detective 2”

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.