Konstrukcje FPS i animacje śmierci

W konstrukcjach pierwszoosobowych używających kamery gadżetu mogą wystąpić problemy, jeśli lalka mająca w głowie kamerę gadżetu ma też animację śmierci. Opóźnienie pomiędzy śmiercią a odrodzeniem może spowodować, że kamera gadżetu wyrenderuje niepożądane ramki.

Aby usunąć ten problem, należy połączyć kablem śmierć lalki bezpośrednio z odrodzeniem, aby następowało natychmiast – a nie z wejściem „śmierć” (które włącza odrodzenie klatkę później).

Błędne ramki kamery w „FPS Ninja” naprawione poprzez połączenie z odrodzeniem

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.