Proceduralne cykle chodzenia trzeba wyłączyć

To łatwe do zauważenia i naprawienia!#

Ulepszenia wykrywania podłoża oznaczają, że w pewnych przypadkach lalki generują proceduralne cykle chodzenia, które wcześniej nie występowały. W wykrytych przez nas przypadkach postać albo była statyczna w pozie „niestojącej”, albo biegała w specjalnym cyklu chodzenia, z aktywnym jednocześnie proceduralnym cyklem chodzenia. W obu przypadkach w celu usunięcia tego błędu należy wyłączyć proceduralny chód lalki w ustawieniach menu regulacji lalki, zwykle używając klatki kluczowej na osi czasu, aby wyłączyć chód na określony czas.

Pierwszym przykładem niech będzie Green Guy on a Train. Możemy go naprawić, dodając klatkę kluczową do osi czasu animacji i wyłączając chód proceduralny.

Inny przykład to również scenka, Last One Standing. Poprawiona w ten sam sposób.

I znów przerywnik filmowy – Bottle Cap Challenge – Crooked Anne

I jeszcze jedna scenka – Living Clock.

Inny przykład w przerywniku Protect and Serve.

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.