Elementy obracające i lalki

Lalki nie mogą już ignorować elementów obracających#

Dokonaliśmy tej zmiany w kodzie, żeby wbudowane zachowanie lalki typu „patrz na / podążaj” wyłączało się, gdy na lalkę działa element poruszający lub obracający.

Wcześniej lalka była tylko informowana, że element poruszający/obracający porusza obiektem, ale były przypadki, w których to nie wystarczało. Rozważmy to w przypadku elementu podążającego, który jest w pozycji docelowej. Nie musi on poruszać postacią (bo już znajduje się ona w odpowiednim położeniu). Wcześniej informował jedynie lalkę, gdy był w drodze do celu, ale nie wtedy, gdy już się tam znalazł. To mogło powodować błędy, jeśli lalka próbowała znaleźć się w innej pozycji. Element podążający docierał do celu, lalka starała się ruszyć w inną stronę, więc element znów przejmował kontrolę i tak w kółko. Po zmianie w kodzie lalka otrzymuje informację, jeżeli element poruszający/obracający może poruszać lalką lub ją obracać, nawet jeśli akurat tego nie robi. To zapobiega opisanym błędom i jest bardziej sensowne.

Efekt zmiany jest subtelny i gracz, który nie stworzył dzieła, może jej nie zauważyć, ale twórca zobaczy różnicę.

Topher Thebes#

Przykład dzieła, na które ta zmiana wpłynęła – naprawienie go jest nieco bardziej zawiłe, ale nietrudne. Najpierw musimy zadbać o to, by element poruszający przy ataku ogonem otrzymywał zasilanie tylko wtedy, gdy działa. Inaczej przez cały czas będzie wpływał na sterowanie postacią. Następnie po dokonaniu tej zmiany trzeba sprawić, by postać podczas intra obracała się we właściwą stronę.

Naprawa elementu obracającego podczas wirującego ataku Tophera w intro

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.