Tekst na ekranie

Najbardziej wyczekiwany problem z kompatybilnością!#

Dodaliśmy optymalizację, aby zmniejszyć koszt procesora graficznego dla pól tekstowych na powierzchni ekranu w gadżetach tekstowych. Każde dzieło, które korzysta z gadżetów tekstowych na powierzchni ekranu (w tym napisów), powinno teraz obciążać procesor graficzny o 5% mniej, gdy tekst jest widoczny. Optymalizacja ta jest możliwa dzięki zmianie sposobu interakcji tekstów na ekranie z efektami poświaty, flary i czarnych pasów.

Przełącznik „zawsze na wierzchu” w polu tekstowym na powierzchni ekranu

Przełącznik „zawsze na wierzchu” w polu tekstowym na powierzchni ekranu

Poprzednio pola tekstowe na powierzchni ekranu używały (stałych) efektów bokeh dla poświaty i flary oraz ignorowały czarne pasy. Teraz używamy tych samych lub zerowych ustawień gradientu, jeśli włączona jest regulacja zawsze na wierzchu, dostępna obecnie w zakładce ustawień dla pól tekstowych na powierzchni ekranu.

W związku z tym część zawartości może wymagać poprawek – zwykle chodzić będzie tylko o ustawienie „zawsze na wierzchu” dla tekstu. Wiemy, że tekst używany jest bardzo często, a więc zapewne będzie to miało największy wpływ na zawartość społeczności, szczególnie:

– gdy tekst musi być rysowany w obszarze czarnych pasów, – gdy tekst musi przenikać jasne obszary gry, – aby wyłączyć jasny tekst z silnych efektów poświaty lub flary.

Podczas dokonywania poprawek należy pamiętać, że jeśli klikniemy dwukrotnie gadżet w mikroczipie, zaznaczone zostaną wszystkie gadżety na panelu. Jeśli następnie wyregulujemy określony typ gadżetu (tekst) i zmienimy ustawienie, zostanie ono zmienione wyłącznie dla wszystkich wybranych gadżetów tego typu (z wyjątkiem pola nazwy gadżetu). Ten trik może przyspieszyć dokonywanie tego rodzaju poprawek.

Oto kilka przykładów, które znaleźliśmy w zawartości użytkowników, a także opis możliwości ich naprawy i przystosowania do zmiany kodu.

Dog's Run#

Dzieło to zawiera czarny pas dolny oraz tekst z efektami ekranowymi. Aby to naprawić, trzeba włączyć zawsze na wierzchu na stronie regulacji pól tekstowych na powierzchni ekranu.

Dog's Run – naprawa tekstu

The Dentist – intro Heaven Ideas#

Oto przykład pola tekstowego na powierzchni ekranu, na które wpływa efekt ekranowy. Użyj „zawsze na wierzchu” na stronie regulacji.

The Dentist – naprawa tekstu

Yamero#

Kolejny przykład pola tekstowego na powierzchni ekranu, na które wpływa efekt ekranowy. Ile tu poświaty! Użyj „zawsze na wierzchu” na stronie regulacji.

Yamero – naprawa tekstu

Mimeo Prophecy#

To chyba najbardziej złożony przykład, w którym konieczne jest włączenie „zawsze na wierzchu”. W dziele występuje mnóstwo gadżetów tekstowych składających się na wyjątkowy interfejs. Niektóre podpowiedzi wchodzą pod czarne pasy, które muszą być „zawsze na wierzchu”. Ułożony w wiele warstw tekst z informacjami o zdrowiu i statystykach gracza wymknął się spod kontroli. Radą na to jest włączenie i wyłączenie regulacji „zawsze na wierzchu”, by na nowo uporządkować tekst.

Mimeo – naprawa tekstu

Pig Detective#

Kolejny przykład tekstu znajdującego się pod czarnymi pasami. Należy ustawić „zawsze na wierzchu” na stronie regulacji.

Pig Detective – dymki z tekstem

Forklift License Test#

Po uruchomieniu gry tekst zakończenia poziomu/punktacji jest nieczytelny na białym tle. Ustaw „zawsze na wierzchu” na stronie regulacji.

„Forklift License” – tekst zawsze na wierzchu 1

„Forklift License” – tekst zawsze na wierzchu 2

Laser Bounce#

Tekst na końcu każdego poziomu jest przykrywany czarnymi pasami. Wystarczy ustawić gadżet dialogu na „zawsze na wierzchu” na stronie regulacji.

„Laser Bounce” – naprawa zakrytych napisów za pomocą funkcji „zawsze na wierzchu”

White World#

„White World” – naprawa tekstu za pomocą funkcji „zawsze na wierzchu”

Mini-Epic#

„Mini-Epic” – naprawa tekstu za pomocą funkcji „zawsze na wierzchu”

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.