Tekst na ekranie

Najbardziej wyczekiwany problem z kompatybilnością!

Dodaliśmy optymalizację, aby zmniejszyć koszt procesora graficznego dla pól tekstowych na powierzchni ekranu w gadżetach tekstowych. Każde dzieło, które korzysta z gadżetów tekstowych na powierzchni ekranu (w tym napisów), powinno teraz obciążać procesor graficzny o 5% mniej, gdy tekst jest widoczny. Optymalizacja ta jest możliwa dzięki zmianie sposobu interakcji tekstów na ekranie z efektami poświaty, flary i czarnych pasów.

Przełącznik „zawsze na wierzchu” w polu tekstowym na powierzchni ekranu

Przełącznik „zawsze na wierzchu” w polu tekstowym na powierzchni ekranu

Poprzednio pola tekstowe na powierzchni ekranu używały (stałych) efektów bokeh dla poświaty i flary oraz ignorowały czarne pasy. Teraz używamy tych samych lub zerowych ustawień gradientu, jeśli włączona jest regulacja zawsze na wierzchu, dostępna obecnie w zakładce ustawień dla pól tekstowych na powierzchni ekranu.

W związku z tym część zawartości może wymagać poprawek – zwykle chodzić będzie tylko o ustawienie „zawsze na wierzchu” dla tekstu. Wiemy, że tekst używany jest bardzo często, a więc zapewne będzie to miało największy wpływ na zawartość społeczności, szczególnie:

– gdy tekst musi być rysowany w obszarze czarnych pasów, – gdy tekst musi przenikać jasne obszary gry, – aby wyłączyć jasny tekst z silnych efektów poświaty lub flary.

Podczas dokonywania poprawek należy pamiętać, że jeśli klikniemy dwukrotnie gadżet w mikroczipie, zaznaczone zostaną wszystkie gadżety na panelu. Jeśli następnie wyregulujemy określony typ gadżetu (tekst) i zmienimy ustawienie, zostanie ono zmienione wyłącznie dla wszystkich wybranych gadżetów tego typu (z wyjątkiem pola nazwy gadżetu). Ten trik może przyspieszyć dokonywanie tego rodzaju poprawek.

Oto kilka przykładów, które znaleźliśmy w zawartości użytkowników, a także opis możliwości ich naprawy i przystosowania do zmiany kodu.

Dog's Run

Dzieło to zawiera czarny pas dolny oraz tekst z efektami ekranowymi. Aby to naprawić, trzeba włączyć zawsze na wierzchu na stronie regulacji pól tekstowych na powierzchni ekranu.

The Dentist – intro Heaven Ideas

Oto przykład pola tekstowego na powierzchni ekranu, na które wpływa efekt ekranowy. Użyj „zawsze na wierzchu” na stronie regulacji.

Yamero

Kolejny przykład pola tekstowego na powierzchni ekranu, na które wpływa efekt ekranowy. Ile tu poświaty! Użyj „zawsze na wierzchu” na stronie regulacji.

Mimeo Prophecy

To chyba najbardziej złożony przykład, w którym konieczne jest włączenie „zawsze na wierzchu”. W dziele występuje mnóstwo gadżetów tekstowych składających się na wyjątkowy interfejs. Niektóre podpowiedzi wchodzą pod czarne pasy, które muszą być „zawsze na wierzchu”. Ułożony w wiele warstw tekst z informacjami o zdrowiu i statystykach gracza wymknął się spod kontroli. Radą na to jest włączenie i wyłączenie regulacji „zawsze na wierzchu”, by na nowo uporządkować tekst.

Pig Detective

Kolejny przykład tekstu znajdującego się pod czarnymi pasami. Należy ustawić „zawsze na wierzchu” na stronie regulacji.

Forklift License Test

Po uruchomieniu gry tekst zakończenia poziomu/punktacji jest nieczytelny na białym tle. Ustaw „zawsze na wierzchu” na stronie regulacji.

Laser Bounce

Tekst na końcu każdego poziomu jest przykrywany czarnymi pasami. Wystarczy ustawić gadżet dialogu na „zawsze na wierzchu” na stronie regulacji.

White World

Mini-Epic

Informacje w kółku

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.