Aktualizacje domyślnej lalki

Zastąp zmiany lokalne – WYŁ.#

Dodaliśmy do lalek kilka rzeczy, o czym można się przekonać w sekcji animacji proceduralnej. Zdecydowaliśmy się aktywować nowe regulacje „przewidywanie skrętu” i „skok przy bezczynności” przy domyślnej lalce, więc nowe lalki mają je już włączone. Jeśli tworzysz lalkę na bazie lalki podstawowej, zobaczysz to zapewne w narzędziu aktualizacji dzieła. Przed jakimikolwiek zmianami warto przeczytać notatki na temat wersji dostępne w narzędziu aktualizacji, aby upewnić się, czy zmiany są na pewno potrzebne. Prawdopodobnie zechcesz też wyłączyć „zastąp zmiany lokalne”. Inaczej mogą zmienić się takie obiekty jak np. rzeźby.

Aktualizacja lalki – wyłączenie zastępowania zmian lokalnych

Nie przejmuj się, jeśli podczas aktualizowania opcja „zastąp zmiany lokalne” była wciąż włączona. Powinno być możliwe cofnięcie aktualizacji i odwrócenie zmian, a potem wykonanie jej jeszcze raz z wyłączonym zastępowaniem zmian lokalnych. Dobrym zwyczajem jest też każdorazowe testowanie poziomu po aktualizacji, ale przed zapisaniem. W ten sposób upewniasz się, że aktualizacja jest udana.

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.