Aktualizacje domyślnej lalki

Zastąp zmiany lokalne – WYŁ.#

Dodaliśmy do lalek kilka rzeczy, o czym można się przekonać w sekcji animacji proceduralnej. Zdecydowaliśmy się aktywować nowe regulacje „przewidywanie skrętu” i „skok przy bezczynności” przy domyślnej lalce, więc nowe lalki mają je już włączone. Jeśli tworzysz lalkę na bazie lalki podstawowej, zobaczysz to zapewne w narzędziu aktualizacji dzieła. Przed jakimikolwiek zmianami warto przeczytać notatki na temat wersji dostępne w narzędziu aktualizacji, aby upewnić się, czy zmiany są na pewno potrzebne. Prawdopodobnie zechcesz też wyłączyć „zastąp zmiany lokalne”. Inaczej mogą zmienić się takie obiekty jak np. rzeźby.

Nie przejmuj się, jeśli podczas aktualizowania opcja „zastąp zmiany lokalne” była wciąż włączona. Powinno być możliwe cofnięcie aktualizacji i odwrócenie zmian, a potem wykonanie jej jeszcze raz z wyłączonym zastępowaniem zmian lokalnych. Dobrym zwyczajem jest też każdorazowe testowanie poziomu po aktualizacji, ale przed zapisaniem. W ten sposób upewniasz się, że aktualizacja jest udana.

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.