v2.1.3/2.1.4

Ta mniejsza poprawka indreams.me usuwa szereg błędów i wdraża niewielkie ulepszenia.

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.