v3.1.0

Mała, ale idealnie wyważona aktualizacja ulepszająca Świat Marzeń. Dodaje funkcje logowania i menu użytkownika do dokumentów oraz wprowadza kilka usprawnień i poprawek.

Co nowego?#

  • Dodano funkcje logowania i menu użytkownika na naszej stronie z dokumentacją Dreams.
  • Prywatne dzieła mają teraz ikonę i podpowiedź, dzięki którym łatwo stwierdzić, że są prywatne.
  • Dzieła przypięte do strony profilowej użytkownika od teraz wspierają funkcję „Zagraj później” i inne interakcje.
  • Dodano wsparcie dla powiadomień o odpowiedziach.

Inne usprawnienia#

  • Od teraz domyślnym porządkiem sortowania dzieł użytkowników jest „Ostatnio zaktualizowane”.
  • Poprawka: Maksymalna liczba tablic wyników dla dzieła od teraz jest wyświetlana poprawnie.
  • Poprawka: Przycisk wysyłania skargi nie jest już widoczny, gdy użytkownik nie jest zalogowany.
  • Poprawka: Usunięto rzadkie wyłączanie się gry w menu edycji dzieła.
  • Poprawka: Po otwarciu menu na urządzeniach mobilnych jego zawartość nie jest już nagle przewijana na sam dół.

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.