Użyj gadżetu śledzenia ręki/kamery

Przydatne samouczki Media Molecule!

  • Wybierz śledzenie głowy/kamery z menu ekwipunku gracza za pomocą .
  • Umieść śledzenie głowy/kamery, wciskając .
  • Naciśnij + na gadżecie, by otworzyć jego menu regulacji.
  • Na stronie ustawień kursora patrzenia włącz kursor patrzenia .
  • W menu czujników i wejść wybierz za pomocą czujnik kursora patrzenia .
  • Przytrzymaj , by włączyć przyciąganie do powierzchni. Naciśnij na obiekcie, by umieścić gadżet.
  • Naciśnij + na wihajstrze, by skupić na nim obraz.
  • Naciśnij +, by cofnąć skupienie obrazu.

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.