Odwołania od decyzji moderacji

W Dreams moderacja przeprowadzana jest przez zespół Sony do spraw bezpieczeństwa i moderacji, a nie przez Media Molecule.

Jeśli szukasz możliwości odwołania się od decyzji dotyczącej Twojej treści, możesz wysłać zgłoszenie na adres e-mail appeals@mediamolecule.com.

Zanim się odwołasz#

Możesz wysłać sprzeciw dotyczący jedynie treści Twojego autorstwa, nie w imieniu innego użytkownika. Zanim się odwołasz, przeczytaj streszczone tutaj wytyczne dla społeczności.

Potrzebne będzie potwierdzenie, że Twoja zawartość nie narusza żadnego z punktów standardów społeczności Sony dotyczących treści tworzonych przez użytkowników. Warto też pamiętać, że społeczność Dreams ma zasięg światowy i słowa, obrazy czy koncepcje, które wydają Ci się neutralne, mogą być obraźliwe dla kogoś wychowanego w innej kulturze.

Wysyłanie odwołania#

Dołącz jak najwięcej informacji, w tym Twój identyfikator PSN i tytuł zawartości, która została zmoderowana. Jeśli nie uda nam się zidentyfikować treści, której dotyczy zgłoszenie, nie będziemy mogli się nim dalej zajmować.

Jeśli odwołanie jest poprawne, zostanie przesłane zespołowi do spraw moderacji, aby mógł podjąć decyzję jeszcze raz.

Obecnie wszystkie odwołania dotyczące moderacji muszą być przesyłane w języku angielskim.

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.