w. 2.0.2

Data zamieszczenia:

Ta mniejsza poprawka indreams.me usuwa szereg błędów i wdraża niewielkie ulepszenia.

Co nowego?#

 • Wyślij do chochlika – po niedawnej aktualizacji gry ponownie włączyliśmy tę opcję, która w przypadku jednoczesnego połączenia z indreams.me i Dreams pozwala wysyłać dzieła znajdowane na indreams.me bezpośrednio do chochlika z trybu edycji. Wyszukaj to! Znajdź to! Wyślij to do swojego chochlika!

Inne usprawnienia#

 • Aktualizacja: Styl podmenu na stronach genealogii dzieła został zmieniony tak, aby był bardziej przejrzysty.
 • Aktualizacja: Filtry na listach wyszukiwania pokazują teraz jedynie filtry właściwe dla wyników na liście.
 • Aktualizacja: Przycisk „dalej” na listach resetuje teraz przewijanie strony do jej górnej części, po wczytaniu wyników.
 • Aktualizacja: Podczas przeglądania wyników wyszukiwania na platformie mobilnej Dreams wyświetla teraz wyniki w dwóch kolumnach.
 • Poprawka: Znak interpunkcyjny znajdujący się na końcu każdego fragmentu tekstu w języku angielskim był przesuwany na początek linii, która została wyświetlona użytkownikowi jako ostatnia, i odwrotnie.
 • Poprawka: Po zmianie filtra na liście obserwowanych marzycieli pojawiały się dzieła, i odwrotnie.
 • Poprawka: Niedziałające kontrolki zdjęć nie wyświetlają się już dla dzieł moderowanych.
 • Poprawka: Ocenzurowane obrazy miały przyciski, które nie działały. Teraz działają!
 • Poprawka: Zaktualizowano niektóre odnośniki do PlayStation Store.
 • Poprawka: Panel edycji użytkownika otwiera się teraz we właściwej zakładce.
 • Poprawka: Użytkownicy i dzieła wzmiankowani w tytule dzieła linkują teraz do wzmiankowanego użytkownika lub dzieła.
 • Poprawka: Wzmiankowani użytkownicy i dzieła wyświetlają się teraz prawidłowo na całej stronie.
 • Poprawka: Błędne formatowanie we wzmiankach elementu opublikowanego przez gracza i jego tytułu.
 • Poprawka: Rozmieszczenie logo na stronie głównej.
 • Poprawka: Problem z indeksem Z w galeriach profilu dzieła na urządzeniach mobilnych – podczas przewijania obrazów w galerii występowało migotanie interfejsu.
 • Poprawka: Nieprzetłumaczony tekst „O nas” w stopce, w języku japońskim.
 • Poprawka: Wersja dzieła przesyłanego prywatnie aktualizowała czas ostatniej modyfikacji w indreams.me.
 • Poprawka: Rozwijana lista wyboru lokalizacji poprawnie wyświetla teraz nawiasy, gdy wybrany jest język arabski.
 • Poprawka: Ikony kolekcji były rozciągnięte w wynikach wyszukiwania.
 • Poprawka: Podczas pobytu na stronie głównej kliknięcie logo Dreams w nagłówku nie wywoływało żadnego efektu.
 • Poprawka: Problem, w wyniku którego narzędzia na żywo pojawiały się w scenerii, a nie w rozgrywanym marzeniu z zawartości Mm (wcześniejsza szybka poprawka).
 • Poprawka: Liczba graczy na żywo w profilach dzieła była źle sformatowana na platformach mobilnych (wcześniejsza szybka poprawka).
 • Poprawka: Wskazówka przy narzędziu pokazująca liczbę graczy na żywo pojawiała się w złym miejscu (wcześniejsza szybka poprawka).
 • Poprawka: Całkowity czas gry w profilach dzieł był niewłaściwy (wcześniejsza szybka poprawka).
 • Poprawka: Problem, w wyniku którego stronę główną i część innych stron bardzo trudno było przewinąć na platformach mobilnych (wcześniejsza szybka poprawka).

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.