Naruszenie praw autorskich

Jeśli twoje dzieło chronione prawem autorskim zostało umieszczone w Dreams bez upoważnienia, możesz przesłać powiadomienie o naruszeniu praw autorskich. Upewnij się przedtem, że nie ma tu zastosowania wyjątek polegający np. na dozwolonym użytku lub dobrej wierze. Tego typu zgłoszenia powinny być wysyłane wyłącznie przez właściciela praw autorskich lub jego prawnego pełnomocnika.

Potrzebne będą:

  • ID lub adres URL w indreams.me do dzieła w Dreams, które narusza prawa autorskie,
  • informacje na temat materiału oryginalnego,
  • twoje pełne oficjalne imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

Jeśli twoje roszczenie dotyczące naruszenia praw autorskich okaże się słuszne, twórca zostanie powiadomiony, a dzieło nie będzie już dostępne w chmurze Dreams.

Roszczenie dotyczące naruszenia praw autorskich musi zostać złożone w języku angielskim.

Jeśli chcesz wysłać żądanie usunięcia zawartości ze względu na prawa autorskie, pamiętaj, że rozpoczynasz czynność prawną.

Do jednego formularza można załączyć maksymalnie 10 dzieł. Formularze zawierające więcej niż 10 dzieł mogą nie zostać wysłane poprawnie i mogą wymagać ponownego złożenia.

Zgłoś roszczenie(otworzy się w nowej zakładce)Wyślij powiadomienie zwrotne(otworzy się w nowej zakładce)

Najczęściej zadawane pytania#

Co to są prawa autorskie?#

Prawa autorskie oficjalnie chronią autorów dzieł. Dzieła podlegające ich ochronie mogą mieć charakter plastyczny, muzyczny lub literacki. Po stworzeniu dzieła, twórca ma prawo do kontrolowania jego kopii i sposobów publicznego udostępniania dzieła. W DREAMS twórca ma prawo do kontroli tego, w jaki sposób jego dzieło jest remiksowane. Poza światem DREAMS wielu twórców pragnie ściśle kontrolować to, w jaki sposób inni używają ich dzieł. Na przykład jeśli kupisz płytę CD lub wykupisz subskrypcję usługi strumieniowego przesyłania muzyki, nie znaczy to, że „posiadasz” taką muzykę i możesz z nią robić, co ci się podoba. Możesz ją odtwarzać i jej słuchać, ale nie możesz jej ponownie nagrywać ani samplować.

Dlaczego moja treść została zablokowana lub usunięta?#

Otrzymaliśmy powiadomienie prawne od właściciela praw autorskich, który uważa, że twoja treść narusza jego prawa autorskie. Musimy reagować na takie powiadomienia i usuwać tego rodzaju treści z DREAMS.

A jeśli moja treść została usunięta przez pomyłkę?#

Jeśli uważasz, że powiadomienie zostało skierowane przeciwko tobie przez pomyłkę, możesz złożyć powiadomienie zwrotne. Jest to formalne zgłoszenie, które informuje, dlaczego uważasz, że twoja praca nie narusza praw autorskich, o których naruszenie oskarża cię ich właściciel. Być może będziesz musiał skorzystać z porady w tej sprawie, ponieważ prawo autorskie jest skomplikowane, ale oto przykłady powodów, które możesz podać w swoim powiadomieniu zwrotnym: błędna identyfikacja utworu, wygaśnięcie praw autorskich do wykorzystanego utworu lub zastosowanie obrony przed naruszeniem praw autorskich. W powiadomieniu zwrotnym musisz podać pełne imię i nazwisko, pełny adres zamieszkania, numer ID usuniętej zawartości (można go znaleźć w wiadomości e-mail wysłanej pod twój adres w celu powiadomienia o usunięciu) oraz wyjaśnienie, dlaczego określona treść nie narusza praw autorskich. Musisz zaświadczyć (pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo), że te informacje są prawdziwe, oraz przyjąć do wiadomości, że właściciel praw autorskich może cię pozwać, jeśli twoje powiadomienie zwrotne będzie nieprawidłowe.

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.