Podręcznik użytkownika

UWAGA!

Ważna informacja! Tymczasowo usuwamy importer dźwięku w dniu 22 maja 2023 r. Planujemy go przywrócić przed październikiem 2023 r. By dowiedzieć się więcej, prosimy o odwiedzenie strony aktualizacji(otworzy się w nowej zakładce).

Witamy w fantastycznym świecie importera dźwięku!

Dzięki temu narzędziu można nagrywać, edytować i importować dźwięki do Dreams.

Oprócz tego podręcznika użytkownika, mamy też serię filmów instruktażowych, które możesz obejrzeć. A jeśli odwagi ci nie brakuje i chcesz od razu ruszyć do akcji, zapraszamy na stronę importera dźwięku.

Pierwsze kroki#

Na początku warto zwrócić uwagę, że importer obsługuje jedynie pliki .wav. Upewnij się, że importowane przez ciebie pliki są w formacie stereo lub mono .wav.

Otwórz pustą scenerię w Dreams bądź scenerię lub element, w których chcesz umieścić dźwięk. Musisz być w trybie dźwięku. Importer ostrzeże cię, jeśli nie znajdujesz się w trybie edycji.

Uwaga: Podczas importowania dźwięku nie mogą być otwarte żadne menu ani podpowiedzi (np. dodatkowe informacje, menu opcji, szukania, itd.).

Importer dźwięku ostrzegający użytkownika, że ten nie znajduje się w trybie edycji

Importer dźwięku ostrzegający użytkownika, że ten nie znajduje się w trybie edycji

Dodawanie plików#

Pierwsza metoda:

Przeciągnij plik lub pliki .wav na odpowiedni panel importu – instrumentów, efektów dźwiękowych bądź głosów – i je upuść. Nic się nie stanie, jeśli się pomylisz, bo zawsze można to poprawić później.

Interfejs przeciągania i upuszczania w importerze dźwięku

Interfejs przeciągania i upuszczania w importerze dźwięku

Druga metoda:

Nagraj na komputerze nowy dźwięk mikrofonem (lub dowolnym źródłem dźwięku ustawionym jako domyślny). Wciśnij przycisk Nagraj , by rozpocząć nagrywanie.

Importer szybko przeanalizuje dane i pokaże wykres fali dźwiękowej.

Wykres fali w importerze dźwięku

Wykres fali w importerze dźwięku

Jeśli dodajesz kilka plików, zostaną wyświetlone jako oddzielne wycinki.

Edycja wycinków#

Możesz podzielić pliki dźwiękowe na mniejsze fragmenty. Będą to wycinki w mapowaniu wycinków gadżetu dźwiękowego, z których można korzystać jak z różnych nut instrumentu.

Do twojej dyspozycji są zautomatyzowane narzędzia. Zwróć uwagę na znajdujące się u dołu suwaki.

Przyciski edycji wycinka w importerze

Przyciski edycji wycinka w importerze

Spróbuj przesunąć je w lewo i w prawo. Nie martw się, jeśli popełnisz jakiś błąd, bo zawsze możesz go cofnąć przy pomocy Ctrl+Z. Działają też inne powszechnie stosowane skróty klawiszowe, np. Ctrl+A zaznacza wszystkie wycinki, a Esc cofa ich wybór.

Wykres w importerze dźwięku z przyciętą ciszą

Wykres w importerze dźwięku z przyciętą ciszą

Przeciągnij, by przyciąć ciszę usunie ciche fragmenty i zostawi tylko te, które są głośniejsze niż wartość minimalna. Kiedy przesuwasz suwak w lewo, jej wartość rośnie i usuwane są coraz głośniejsze dźwięki. To dobra metoda na szybką edycję nagrania, w którym znajduje się dużo przerw.

Przeciągnij, by podzielić na uderzenia stworzy nowe wycinki tam, gdzie rozpoczynają się głośne, ostre dźwięki perkusyjne (np. uderzenie w bęben) lub wyraźne zmiany w wysokości dźwięków (takie jak inny ton w sekwencji fletowej).

Przeciągnięcie tego suwaka w lewo będzie oznaczać coraz precyzyjniejsze wykrywanie tych zmian i dzielenie nagrania na coraz więcej wycinków.

Wykres podzielony na uderzenia

Wykres podzielony na uderzenia

Zauważ, że przy dzieleniu za pomocą suwaka uderzeń między wycinkami nie są dodawane przerwy.

Możesz również dokonywać ręcznej edycji za pomocą myszki.

Kliknij podwójnie, żeby dodać nową granicę wycinka. Spróbuj na dźwięku, który nie jest jeszcze podzielony. Pamiętaj – Ctrl+Z to cofnięcie działania, a Ctrl+A i Delete to usunięcie wszystkich wycinków. Podwójnym kliknięciem zaznaczysz też wycinek znajdujący się po prawej stronie od kursora. Możesz wtedy dopracować punkty początku i zakończenia w powiększonym widoku u dołu. Skupia się on na początkowych i końcowych fragmentach wycinka. Kliknij powiększony widok i przeciągnij, żeby przesunąć punkty graniczne.

Uwaga: Oba te suwaki działają w sposób trwały. Przytrzymując przycisk myszki, możesz przesuwać suwak w prawo i usuwać zastosowane podziały, ale jeśli go puścisz, zmiany zostaną wprowadzone.

Wykresy wycinków w importerze dźwięku

Wykresy wycinków w importerze dźwięku

Zwróć uwagę, że przy przesuwaniu punktów granicznych zmienia się widok dolny i górny. Możesz je przybliżyć lub oddalić za pomocą kółka myszki. Poprzedni/kolejny wycinek wybierzesz strzałkami w lewo i prawo.

Uwaga: Gadżety audio mogą zawierać jedynie 64 wycinki, więc jest to też liczba ograniczająca importer dźwięku. Jeśli po przekroczeniu limitu dodasz kolejny wycinek, jeden z poprzednich zostanie usunięty, by zrobić mu miejsce.

Edycja głośności#

Możesz przeciągać górną krawędź środkowej części wycinka w górę i dół, by zmieniać jego głośność. „Przeciągnij, by znormalizować” sprawi, że wszystkie wycinki będą tej samej głośności (a dokładniej – otrzymają ten sam maksymalny poziom 0 dBFS). Zauważ, że wraz z przesuwaniem suwaka wycinki stopniowo zbliżają się ku swej maksymalnej głośności, ale różnice są zachowane aż do momentu, kiedy przesuniesz kursor całkowicie w lewo.

Zmiana głośności w importerze dźwiękuZmiana głośności w importerze dźwięku

Zmiana głośności w importerze dźwięku

Dodawanie przejść#

Na początku i końcu wycinka możesz dodać wyciszające przejścia. Kliknij w tym celu lewy lub prawy górny róg wycinka w górnej części widoku i przeciągnij go:

Rodzaje przejść w importerze dźwiękuRodzaje przejść w importerze dźwiękuRodzaje przejść w importerze dźwięku

Rodzaje przejść w importerze dźwięku

Przeciągnij górną ramkę obszaru przejścia w dół i w górę, żeby nadać zmianie inny kształt.

Uwaga: Przejścia zostają dodane do wycinków przed wysłaniem ich do Dreams, co oznacza, że nie można ich później zmieniać czy usuwać.

Ustawianie danych nuty#

Jeśli tworzysz strojony instrument, zapewne zechcesz zdefiniować, które wycinki zawierają konkretne nuty. Po przesłaniu wycinków do Dreams będzie to pomocne przy decydowaniu, który wycinek należy wybrać, aby osiągnąć dany ton.

Importer automatycznie rozpoznaje wysokość, więc jeśli dany wycinek jest prosty do określenia, program sam przypisze mu wartość. Wycinki są wtedy opisywane, co oznaczone jest także zmianą koloru. Wycinek bez określonej wysokości pozostaje szary.

Wykresy wycinków w importerze dźwięku

Wykresy wycinków w importerze dźwięku

Niekiedy automatycznie wykryta wysokość jest niepoprawna. Może to się zdarzyć w przypadku, gdy dźwięk jest skomplikowany pod względem tonicznym lub harmonicznym i trudno jest określić jego podstawową wysokość. Należy wtedy ręcznie ustawić wysokość wycinka.

W tym celu należy wybrać wycinek i podać oznaczenie tonu i oktawy – np. C4. Aby otrzymać nuty z krzyżykiem (korzystamy jedynie z krzyżyków, a więc G bemol to F#), użyj Shifta, a zatem dis-moll 3 to Shift+D, 3.

Wykresy wycinków w importerze dźwięku

Wykresy wycinków w importerze dźwięku

Aby dostroić wybrany wycinek, możesz użyć plusa + i minusa - na klawiaturze numerycznej. Możesz je następnie usunąć za pomocą gwiazdki *. Może to być konieczne, jeśli instrument był nieco rozstrojony.

Porada: Czasem używamy aplikacji do strojenia gitary na telefonie, żeby w szybki sposób sprawdzić, czy importer się nie pomylił.

Przed importem można edytować wysokość wycinka za pomocą panelu mapowania wycinków w gadżecie dźwiękowym, więc bez obaw, jeśli coś nie wyjdzie!

Jeśli chcesz usunąć określenie wysokości, możesz zaznaczyć wycinek i nacisnąć Ctrl+0.

Uwaga: Jeśli wyślesz do Dreams wiele wycinków o tej samej wysokości, będą ono losowo odtwarzane przy odgrywaniu tego tonu – jest to tzw. algorytm karuzelowy (round-robin).

Zapisywanie pracy#

Możliwe, że spędzisz dużo czasu na edycji w importerze. Może zechcesz importować dźwięk, pobawić się nim w Dreams, dopracować plik źródłowy .wav i znów go importować. Kiedy wyślesz już wycinek do Dreams i zamkniesz stronę importera, utracisz cały postęp włożony w edycję, więc dobrze jest zapisać swoją pracę. Możesz to zrobić za pomocą przycisku „zachowaj wycinek” na dole ekranu. W ten sposób zapiszesz postępy edycji jako plik tekstowy slices.txt przechowywany w miejscu, gdzie twoja przeglądarka zapisuje pobrane pliki. Radzimy zmienić jego nazwę i przenieść go do folderu, w którym znajdują się importowane pliki .wav. Jeśli chcesz przywrócić zapisany stan edycji, najpierw przeciągnij plik .wav do importera, a następnie zrób to samo z plikiem slices.txt. W ten sposób otrzymasz ponownie stan po edycji.

Przesyłanie na Dreams.#

Już prawie możesz wysyłać wycinki na swoją konsolę, ale najpierw wyjaśnijmy jeszcze, co oznaczają te liczby przy limitach. To ograniczenia ilości dźwięków, jakie możesz przesłać – więcej na ten temat dowiesz się w „Zasadach i limitach importera” niżej w tym poradniku.

Limity importera dźwięku

Limity importera dźwięku

Liczby u góry importera to kolejno:

– Pozostała liczba importów na dziś – oznacza, ile importów możesz jeszcze wykonać danego dnia. – Wykorzystany czas – określa całkowity wykorzystany już czas z dzisiejszego limitu dla importowania dźwięków. – Czas wykorzystany na ten import – podaje, jak długo trwa praca nad danym importem, tzn. wszystkimi wycinkami, które znajdują się obecnie w okienku importowania.

Uwaga: Liczby te zawierają również nagrania wykonane przy użyciu rejestratora dźwięku w grze. Importer i rejestrator dźwięku współdzielą limity. Jeśli więc stworzysz w grze pięć nagrań, liczba pozostałych importów zostanie zmniejszona o pięć.

Kiedy zakończysz już edycję, dodawanie przejść i określanie wartości tonów, wciśnij „wyślij na Dreams”.

Uwaga: To w tym momencie limit importów pozostałych na dziś zostanie zmniejszony (zob. dalsza część poradnika), więc przed wciśnięciem tego przycisku upewnij się, że wszystko ci się podoba.

Chochlik z gadżetem dźwiękowym

Chochlik z gadżetem dźwiękowym

Po krótkiej chwili twój dźwięk pojawi się na koniuszku chochlika jako nowy gadżet dźwiękowy.

Umieść go w dowolnym miejscu za pomocą .

Jeśli tworzysz instrument, pewnie zechcesz go przetestować i posłuchać, jak brzmi. Domyślnie nowe dźwięki są w Dreams efektami dźwiękowymi, więc aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, musisz zmienić je w instrument. W tym celu:

 1. Najedź chochlikiem na gadżet dźwiękowy.
 2. Przytrzymaj w dół i wciśnij , żeby wyregulować gadżet dźwiękowy.
 3. W pierwszej zakładce menu regulacji zmień typ dźwięku na instrument, wciskając przycisk ikonę z nutą po prawej stronie.
Opcje gadżetu dźwiękowego

Opcje gadżetu dźwiękowego

Możesz spróbować zagrać z pomocą kontrolera bezprzewodowego!

 1. Najedź chochlikiem na gadżet.
 2. Przytrzymaj w dół i wciśnij , żeby otworzyć widok swobodny.

Możesz teraz grać różne skale przy użyciu kontrolera bezprzewodowego. Sprawdź, jak to brzmi. Jeśli to twój pierwszy raz, zajrzyj najpierw do samouczka „Występ muzyczny” w Warsztacie Marzeń. Jeśli wszystkie nuty się zgadzają, powinno to brzmieć jak gra na nagranym przez ciebie instrumencie. Jeśli słyszysz dziwne przeskoki, być może nie wszystkie wycinki są w odpowiedniej oktawie. Możesz to zmienić w mapowaniu wycinków.

Ważne zasady i ograniczenia#

 1. Importer służy do dodawania jedynie samodzielnie stworzonych dźwięków. To oznacza:

  • Nagrania lektorskie wykonane przez Ciebie.
  • Instrumenty, na których grasz Ty. Frazy lub pojedyncze nuty do tworzenia nowych instrumentów w Dreams. Oznacza to prawdziwe przedmioty, takie jak bębny lub gitary, ALE NIE syntezatory softwarowe, zawartość bibliotek sampli lub sampli ze starych nagrań itp. Syntezatory softwarowe i biblioteki sampli zazwyczaj zawierają klauzule w licencji użytkownika, które uniemożliwiają tworzenie nowych instrumentów wirtualnych lub redystrybucję poszczególnych dźwięków. Prosta zasada brzmi: sprzęt = tak, oprogramowanie = nie.
  • Efekty dźwiękowe stworzone przez Ciebie. Mogą to być dźwięki uderzania lub skrobania, itp. NIE ma możliwości importowania plików z biblioteki efektów dźwiękowych lub nagrywania dźwięków z filmów, telewizji itp. Takie ich użycie narusza prawa autorskie, przez co Twoje treści zostaną usunięte z Dreams.

 2. Importer dźwięku NIE służy do: – importowania całych utworów spoza Dreams. Możesz to zrobić jedynie wtedy, gdy utwór jest twoją własnością. Nie jest to jednak zgodne z duchem Dreams i nie do tego celu został on stworzony. Ponadto, silnik nie radzi sobie dobrze z dużymi plikami – importowania głosów nagranych na innych nośnikach – importowania próbek instrumentów pochodzących z oprogramowania lub bibliotek sampli – wykorzystywania czegokolwiek związanego z osobami trzecimi lub markami w niewłaściwy sposób – importowania dźwięku, który nie został stworzony przez ciebie

Krótko mówiąc, nie służy do użytkowania niczego, co nie zostało przez ciebie stworzone i/lub do czego nie masz praw. Prosimy korzystać z Dreams zgodnie z naszymi warunkami użytkowania oprogramowania. W przypadku ich złamania możemy wyciągnąć konsekwencje względem gracza (takie jak usunięcie danej zawartości według naszego uznania lub zablokowanie możliwości korzystania z importera dźwięku).

 1. Istnieją limity ilości dźwięków, które można zaimportować. Na tę chwilę ustawiliśmy te parametry tak, aby zachować równowagę między użytecznością a ograniczeniami oprogramowania Dreams:
  • Istnieje dzienny limit liczby dźwięków do zaimportowania
  • Pojedynczy import ma ograniczoną, maksymalną wielkość
  • Istnieje dzienny limit importów
  • Wartości będą rosły, im wyższy będzie Twój poziom marzyciela. Oto tabela pokazująca progres:
Poziom [w Dreams???]Maksymalna długość przesyłania w sekundachLiczba dziennych importów
01510
301520
602030
903040
1203060
 • Importer dźwięku jest odblokowany dla użytkowników powyżej 30 poziomu. Inni, powinni używać narzędzia rejestratora dźwięku.
 • Jeśli zaimportujesz treści naruszające prawa autorskie, mogą one zostać usunięte. Przepraszamy, to zasady i my też musimy ich przestrzegać.
  • Dreams słabo współpracuje z długimi plikami audio. Szybko zapełniają mierniki, wiele niestandardowych dźwięków na raz sprawi, że inne osoby będą wolniej odtwarzać i pobierać.
 1. Ograniczenia importu dotyczą również nagrań wykonanych w grze za pomocą rejestratora dźwięku. Musisz być online, by móc z niego korzystać.

Wiemy, że rejestrator w grze jest ważny dla wielu marzycieli. Niestety, nie można zastosować założonych limitów w trybie offline, dlatego na tę chwilę, usługa będzie dostępna jedynie w trybie online. Wciąż zastanawiamy się, jak dostosować ją do pracy w trybie offline , ale nie chcemy składać obietnic dotyczących terminu jej uruchomienia. Jeśli chodzi o same ograniczenia...

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.